ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌԱՎԱՐԵԼԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորև ներկայացված է՝

2005-2017թթ. արձանագրված դիֆթերիայի և փայտացման դեպքերը,

2005-2017թթ. արձանագրված կարմրուկի, կարմրախտի և խոզուկի դեպքերը,

2005-2017թթ. արձանագրված կապույտ հազի դեպքերը,

2005-2017թթ. արձանագրված ՍԹԿ-ի դեպքերը,

Մանրէային մենինգիտների շարժընթացը, 2012- 2017թթ.,

Ռոտավիրուսային վարակի դետքային համաճարակաբանական հսկողության տվյալներն ըստ տարիների, 2009-2017թթ.:

Պատվաստումներում ամբողջական ընդգրկվածության ցուցանիշները (%)

Առանձին պատվաստումներում ընդգրկվածության ցուցանիշները (%)

Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների վիճակագրություն

Իմունականխարգելման գործընթացի ցուցանիշների համառոտ տեղեկատվություն