ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ՀԵՏՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԴԵՊՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՔՆՆՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի գնահատման և հետաքննման հանրապետական հանձնաժողովի նպատակն է արձանագրված ծանր հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի հետաքննում, գնահատում և վերջնական դասակարգում, ինչպես նաև մեթոդագործնական օգնության տրամադրում մարզային և ք. Երևանի հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի հետաքննող հանձնաժողովներին:

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԵՏՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԴԵՊՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՔՆՆՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 7-Ի N2423-Ա ՀՐԱՄԱՆ

ՀԵՏՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԴԵՊՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՔՆՆՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. 2020 թվականի փետրվարի 1-ին կայացել է Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի գնահատման 7 հետաքննման հանրապետական հանձնաժողովի հերթական նիստը: Ստորև ներկայացվում է նիստի օրակարգը:

01.02.2020թ. նիստի օրակարգ