ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ, ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԵՎ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայաստանի Հանրապետությունում պոլիոմիելիտի, կարմրուկի, կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի վերացման փաստագրման և վկայագրման ազգային հանձնաժողովի նպատակն է պոլիոմիելիտից «ազատ կարգավիճակ»-ի պահպանման, ինչպես նաև կարմրուկի, կարմրախտի և բնածին կարմրախտային համախտանիշի վերացման ուղղությամբ միջոցառումների համակարգումը, փաստագրումը և վկայագրումը:

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 14-Ի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊՈԼԻՈՄԻԵԼԻՏԻ, ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԵՎ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ N 1384–Ա ՀՐԱՄԱՆ