ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման գործընթացի բնականոն կազմակերպման նպատակով հանձնաժողովը քննարկում է իմունականխարգելման վերաբերյալ քաղաքականությունները և ռազմավարությունները (այդ թվում նաև՝ Պատվաստումների և պատվաստանյութերի գլոբալ դաշինքի հետ համագործակցության ուղղությամբ) ու բնագավառին վերաբերող այլ հարցեր:

Հանձնաժողովն իր առջև դրված հիմնական խնդիրներին համապատասխան`

1) նպաստում է Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման աշխատանքների արդյունավետ ղեկավարմանը և համակարգմանը,

2) օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետությունում իմունականխարգելման գործընթացի բարելավմանը,

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի N 10 արձանագրային որոշմամբ հաստատված Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի կառավարումն ու համակարգումն իրականացնող առողջապահության ոլորտի կառավարման լիազոր մարմնին ներկայացնում է իմունականխարգելման ոլորտում ուղղորդող առաջարկություններ,

4) ապահովում է իմունականխարգելման աշխատանքներում գործուն և արդյունավետ համագործակցություն, տեղեկատվության փոխանակում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 3-Ի N 465-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի ԹԻՎ 911-Ա ՈՐՈՇՈՒՄ