ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Իմունականխարգելման հարցերով հանրապետական խորհրդատվական փորձագիտական հանձնաժողովի նպատակն է աջակցել և տրամադրել խորհրդատվություն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը և Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավարին իմունականխարգելման ոլորտում ապացուցողական տվյալների հիման վրա որոշումների կայացման, այդ թվում` նոր պատվաստանյութերի և տեխնոլոգիաների ներդրման, առկա ծրագրի և պատվաստումների օրացույցի համապատասխանեցման ուղղությամբ,ինչպես նաև ցուցաբերել մեթոդագործնական օգնություն և խորհրդատվություն իմունականխարգելման ոլորտում քաղաքականությունների, նորմերի, ստանդարտների և գործընթացների վերաբերյալ որոշումների կայացման ուղղությամբ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի ԹԻՎ 325-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ  ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ  ՀԱՐՑԵՐՈՎ  ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ  ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1-Ի ԹԻՎ 2907-Ա ՀՐԱՄԱՆ