ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌԱՎԱՐԵԼԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ

Ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

Արագածոտնի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Արագածոտնի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ԱՐԱՐԱՏ

Արարատի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Արարատի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ԱՐՄԱՎԻՐ

Արմավիրի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Արմավիրի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Գեղարքունիքի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Գեղարքունիքի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ԼՈՌԻ

Լոռու մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Լոռու ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ԿՈՏԱՅՔ

Կոտայքի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Կոտայքի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ՇԻՐԱԿ

Շիրակի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Շիրակի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ՍՅՈՒՆԻՔ

Սյունքի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Սյունիքի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

Վայոց Ձորի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Վայոց Ձորի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ՏԱՎՈՒՇ

Տավուշի մարզի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Տավուշի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական

ԵՐԵՎԱՆ

Երևանի կանխարգելիչ պատվաստումների ցուցանիշներ, 2012-2019 թվականներ
Երևանի ցուցանիշների աղյուսակներ, 2019 թվական